Lujuuslaskenta

Tekniset laskenta palvelumme toteutamme useimmiten
tietokoneavusteista FEM-laskentaa käyttäen. Laskennalla pyritään
rakenteen muodon ja materiaalinkäytön optimoimiseen sekä rakenteen
kestävyyden varmentamiseen. Teknisen laskennan avulla voi hakea
ratkaisuja useisiin erilaisiin ongelmiin.

Varmistamalla rakenteellinen lujuus jo suunnittelun alkuvaiheessa
voidaan välttää kalliita ja mahdollisesti myös vaarallisia
suunnitteluvirheitä. Kaikkein tehokkaimmissa tapauksissa päästään
suoraan valmiisiin tuotteisiin, jolloin säästytään monien prototyyppien
tuottamiselta ja testaukselta. Lujuuslaskennan tärkeys korostuu
entisestään, kun rakenteisiin ja niiden luotettavuuteen kohdistuvat vaatimukset tiukentuvat koko ajan.